Skip to content

Política de privacitat

1. Compliment de lleis i regulacions aplicables

Political Intelligence es compromet a complir amb la legislació i regulacions aplicables, especialment amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (GDPR), així com la Llei belga del 30 de juliol de 2018 sobre la protecció de les persones pel que fa al tractament de dades personals.

2. Conformitat

Political Intelligence implementa les eines necessàries per garantir un alt nivell de compliment de la legislació i de les regulacions aplicables. Aquestes eines es detallen en aquesta norma i s’ implementen dins de la nostra empresa.

  1. Imparcialitat: Processarem les Dades Personals de manera justa. Això significa que som transparents sobre com processem les Dades Personals i que les processarem d’acord amb la llei aplicable.
  2. Legalitat: Processarem les Dades Personals únicament per motius lícits.
  3. Limitació de la finalitat: Processarem les Dades Personals amb fins específics i legítims, i no les processarem d’una manera incompatible amb aquests fins, llevat que ho permetin les lleis de protecció de dades aplicables.
  4. Minimització de dades: Processarem les Dades Personals que siguin adequades, pertinents i limitades al que sigui necessari per assolir els fins pels quals es processen les dades.
  5. Exactitud de les dades: Prenem les mesures apropiades per garantir que les Dades Personals que tenim sobre tu siguin precises, completes i, si és necessari, es mantinguin actualitzades.
  6. Seguretat de les dades: Fem servir de mesures tècniques i organitzatives adequades per protegir les Dades Personals que recopilem i processem sobre tu.
  7. Retenció limitada: Mantenim les teves Dades Personals d’una manera que ens permet identificar-te durant el temps necessari per complir amb les finalitats per a les quals estem processant les teves dades i no emmagatzemem les teves dades per més temps, llevat que estem obligats per complir amb les lleis aplicables.

3. Registre del tractament de dades personals

Com a part del seu compromís amb la protecció de dades personals, Political Intelligence manté un registre detallat del tractament de les dades personals. Aquest registre inclou les següents operacions de tractament en particular: Gestió de sol·licituds de protecció de dades, Gestió de formularis de contacte, Avaluació d’empleats i consultors, i mapeig de Stakeholders.

4. Gestió de drets personals

Political Intelligence implementa un procediment de gestió de drets individuals. Aquest procediment et dóna control total sobre les teves dades personals. A través d’aquest procediment, pots exercir els teus drets relatius a les teves dades personals, concretament:

  1. Si voleu accedir, corregir, actualitzar o sol·licitar l’eliminació de les vostres dades personals
  2. A més, en determinades circumstàncies, segons el que estableix la legislació aplicable de protecció de dades, pots oposar-te al tractament de les teves dades personals, demanar-nos que limitem el tractament de les teves dades personals o sol·licitar la portabilitat de les teves dades personals.
  3. Si hem recopilat i processat les teves dades personals amb el teu consentiment, pots retirar el teu consentiment en qualsevol moment. La retirada del teu consentiment no afectarà la legalitat de cap processament que hàgim realitzat abans de la retirada, ni afectarà el processament de les teves dades personals realitzades basant-nos en motius lícits de processament diferents al consentiment.

5. Seguretat de les dades personals

Political Intelligence està especialment compromesa amb la seguretat de les teves dades personals. Per tant, implementa mesures tècniques i organitzatives per garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les teves dades personals.

6. Subcontractistes

Political Intelligence garanteix el compliment dels requisits del RGPD per part dels seus proveïdors de serveis i subcontractistes.

7. Gestió de filtracions de dades personals

Political Intelligence implementa un procediment de gestió de filtracions de dades personals i actua de manera proactiva per solucionar qualsevol filtració i mitigar els seus efectes.

8. Seguiment i actualització

Political Intelligence implementa una estratègia de seguiment de protecció de dades per assegurar que les teves dades personals estiguin protegides contínuament. Això inclou estar atents a noves regulacions i a la millora de pràctiques respectives a la protecció de dades i ciberseguretat.

9. Formació i conscienciació d’empleats/consultors

Political Intelligence forma els seus empleats i consultors en la protecció de dades personals. Cada empleat i consultor rep formació sobre els principis clau del GDPR, sobre bones pràctiques en protecció de dades i sobre els procediments interns que s’ han de seguir en aquesta àrea.

10. Actualitzacions d’aquest Avís

Aquest Avís pot ser actualitzat periòdicament en resposta a canvis legals, tècnics o comercials. Quan actualitzem el nostre Avís, prendrem les mesures apropiades per informar-te, d’acord amb la importància dels canvis que realitzem. Obtindrem el teu consentiment per a qualsevol canvi substancial en l’Avís sempre que això sigui requerit per les lleis de protecció de dades aplicables.

Encantat de coneixe't!

Des d’una pregunta fins a una recerca de canvi, estem encantats d’ajudar-te. No dubteu a enviar-nos un missatge o trucar-nos.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres